HART- EN VAATZIEKTEN

 
Hart- en vaatziekten is een term die algemeen wordt gebruikt bij het beschrijven van arteriosclerose of het verharden van de bloedvaten door een opstapeling van calciumplaque of calciumafzetting, die is ontstaan door een vettige materie die in cholesterol en andere restanten zit. Naast kanker behoren hart- en vaatziekten in de hedendaagse westerse maatschappij tot de allerbelangrijkste doodsoorzaken. De oorzaken van hart- en vaatziekten zijn meestal te zoeken in een ongezonde levensstijl: te weinig lichaamsbeweging, ongezonde voeding en negatieve stress. Mensen die gezond en gevarieerd eten en geen negatieve stress in hun leven kennen, lopen veel minder risico een hartaanval te krijgen dan mensen die niet op hun eten letten, weinig bewegen en veel negatieve stress kennen.

ER ZIJN ZES FACTOREN DIE BEPALEN OF U EEN VERHOOGD RISICO LOOPT OP EEN HARTINFARCT:
• genetische aanleg
• hoog lipoproteine (a)
• hoge bloeddruk
• hoog serumhomocysteine
• roken
• te hoge serumcholesterol
 

Als u tot een (of meerdere) van deze risicogroepen behoort, raad ik u dringend aan u te laten testen op:

• calciumplaque in de kransslagader
• oxycholesterol
• homocysteinegehalte in het bloedserum
• lipoproteine-a of Lp-(a)
• te laag HDL-gehalte (goede cholesterol)
• te hoog gehalte aan triglyceriden


NIET CHOLESTEROL IS GEVAARLIJK, MAAR OXYCHOLESTEROL

Niet de hoeveelheid totale cholesterol is belangrijk, wel de hoeveelheid slechte (LDL-) cholesterol, de verhouding tussen LDL en HDL en de mate waarin de cholesterol geoxideerd is. Men spreekt dan van de hoeveelheid oxycholesterol. Oxycholesterol is gevaarlijk voor de vaatwanden. U kunt cholesterol vergelijken met een fles olie. Als de olie gestold is, kan ze niet meer uit de fles lopen. Als cholesterol geoxideerd is, kan hij niet meer door de slagaders lopen. Als u bij een klassieke arts een cholesteroltest laat doen, is de kans klein dat hij de hoeveelheid oxycholesterol gaat meten.